De Denktank Topplan is sinds januari 2011 bijeen met als doel een impuls te geven aan haalbaar en betaalbaar begaafdenonderwijs.
Vanuit de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen werkt Denktank TopPlAn aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit in Nederland.

Het doel van TopPlAn is om vanuit dit perspectief te werken aan passend onderwijs voor toptalent.

TopPlAn werkt vanuit verbinding. De leden van de Denktank zoeken continu contact met vertegenwoordigers van de verschillende spelers in het onderwijsveld. Van ministerie tot leerkracht, van inspectie tot onderwijsbestuur, van directie tot ouderparticipatie.
TopPlAn is een Denktank. TopPlAn maakt geen producten en geen concepten. TopPlan is niet commercieel en niemand's concurrent.
TopPlAn stelt praktisch uitvoerbare oplossingen beschikbaar en denkt graag met u mee.
Onze ideeën zijn breed inzetbaar en aanpasbaar aan de lokale situatie.
(Deze website is net als de denktank continu in ontwikkeling en wordt steeds verder uitgebreid!)
http://www.topplan.net/nieuw/diversiteit-in-leren
http://www.topplan.net/nieuw/legitimatie
http://www.topplan.net/oud
http://www.topplan.net/home/nieuws-TOPPLAN