home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Denktank Topplan bij Ministerie OCW

Geplaatst 29 jul. 2012 02:13 door Johan van Hagen   [ 29 jul. 2012 02:28 bijgewerkt door John Eckhardt ]

Na een jaar van intensieve voorbereiding was het eindelijk zover. We vonden ons Topplan goed genoeg om te verspreiden. Goed genoeg, omdat we naar ons gevoel nog tot in jaren hadden kunnen doorschaven op allerlei kleine onderdelen in het plan. Maar het was goed en kon alleen beter worden als het plan in het openbaar zou komen en we zouden horen wat besturen, schooldirecteuren, leerkrachte en IB-ers, maar zeker ook ouders en leerlingen zelf ervan zouden vinden. We bouwden deze website, mailden, twitterden en belden het voort en kregen vele positieve reacties. En gelukkig ook vragen, opmerkingen en best practices. Vragen, opmerkingen en best practices waarmee we na de zomervakantie aan de slag gaan. Want het is duidelijk dat het plan zeer goed bevallen is, maar altijd nog beter kan.

Onze vakantie als Denktank Topplan begon op de middag van 2 juli 2012. Direct nadat we met vijf tegelijk trots het kantoor van het Ministerie van OCW uitliepen. We hadden net een gesprek gehad met twee ambtenaren van het ministerie. Een gesprek waarbij we toch wel tijd nodig hadden om elkaars belangen af te tasten. De onze mag duidelijk zijn. Het belang van goed en passend onderwijs aan alle hoogbegaafde kinderen in Nederland. Het ministerie heeft een breder belang en dus zal het keuzes moeten maken aan welke thema’s en doelen ze het geld en de tijd spenderen. Nog los van de afhankelijkheid die het heeft met de uitslag van de op handen zijnde verkiezingen. Het werd een gesprek waarin van de kant van het Ministerie gezocht werd naar de noodzaak van begaafdenonderwijs.

Ook de ambtenaren van het Ministerie kennen de onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen die met een voorsprong aan het basisonderwijs beginnen relatief het minste voordeel hebben bij ons onderwijssysteem. En kinderen die met een achterstand beginnen het meest. En natuurlijk de onderzoeken waaruit blijkt dat van alle kinderen in het primair onderwijs, 16% onder het eigen niveau presteert. Van de kinderen met een IQ van rond 130 presteert 1 op de 3 onder eigen niveau en bij een IQ van 145 is dit opgelopen tot meer dan 60%. En dat van alle hoogbegaafde kinderen op 12-jarige leeftijd pas 50% als zodanig is herkend. Op het Ministerie weten ze dus wel waarom goed begaafdenonderwijs noodzakelijk is. Het gaat ze meer om de verantwoording. Waarom zou er meer geld en tijd gestoken mogen worden in begaafdenonderwijs dan nu het geval is waardoor er wellicht minder geld overblijft voor andere groepen die het hard nodig hebben?

Wij noemen ons plan niet voor niets het Topplan. We hebben namelijk gezocht naar de mogelijkheid om met zo min mogelijk (extra) geld begaafdenonderwijs te integreren in het primair onderwijs waarbij samenwerking op bestuursniveau tot de juiste mix van kwaliteit en financiën komt. Ons doel van de bijeenkomst was vooral om ervoor te zorgen dat het Ministerie ons zou helpen om zoveel mogelijk schoolbesturen en belangenorganisaties te bereiken met ons plan. Daarvoor heeft het Ministerie haar medewerking toegezegd, uiteraard binnen de grenzen van de middelen die zij daarvoor kunnen en mogen aanwenden. En dat was waarom we die middag trots naar buiten liepen. U gaat dus nog veel van ons horen en waarschijnlijk via meerdere kanalen.

We blijven ook in gesprek met het Ministerie. Al is het maar omdat we van mening zijn dat we nog nader tot elkaar kunnen komen. De vraag van het Ministerie is namelijk nog niet goed genoeg beantwoord. Want het werd duidelijk dat ook het Ministerie kampt met het probleem dat het maatschappelijk beter verkoopbaar is om extra aandacht te besteden aan leerlingen die achter blijven om ervoor te zorgen dat ze in het spoor blijven dan aan leerlingen die verder voor kunnen lopen dan ze nu al doen. Daarom is het belangrijk dat we het beeld rechtzetten dat begaafde kinderen minder kwetsbaar zouden zijn dan anderen. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten en gebreken. Ieder kind verdient het om zichzelf te kunnen ontwikkelen en moet daarin voldoende stimulans en vrijheid krijgen. En ieder kind is kwetsbaar als het tegenover volwassenen die beleid bepalen, het gevoel krijgt alleen te staan. De Denktank Topplan is niet voornemens om te strijden voor een overheveling van gelden van andere doelgroepen binnen het onderwijs naar het begaafdenonderwijs, maar pleit er wel voor dat er meer kennis, kwaliteit en samenwerking tot stand komt tussen scholen, besturen en regelgevers ten faveure van het (hoog)begaafde kind.

Wij danken het Ministerie voor hun uitnodiging en hun gastvrijheid en komen graag nog eens terug.

 

Jet, Sylvia, Truus, Johan en John.

Comments