home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Ouderplatform HB IJssel en Lek

Persbericht

Capelle aan den IJssel, 19 november 2013

Informatieavond Ouderplatform

onderwijs hoogbegaafde kinderen


Op maandagavond 9 december organiseert het ‘Ouderplatform hoogbegaafde kinderen IJssel en Lek’ een informatiebijeenkomst over de handhaving van passend voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

In de afgelopen jaren heeft men zich in het basisonderwijs gerealiseerd dat kinderen, die ver boven het gemiddelde uitsteken net zoveel behoefte hebben aan aangepast onderwijs als kinderen die ver onder het gemiddelde presteren. Vanuit dit besef zijn op diverse scholen initiatieven ontstaan om deze leerlingen meer uitdagend onderwijs, zoals plusklassen, te bieden. Ondanks dit lopen hoogbegaafde kinderen toch regelmatig vast in het reguliere onderwijs. Er bestaat duidelijk behoefte aan voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafden kinderen.

Om dit te bewerkstelligen is er in de regio IJssel en Lek, Zuidplas en Rotterdam een breed draagvlak nodig van ouders die de noodzaak van deze vorm van passend onderwijs ervaren. Het platform wil met de verschillende schoolbesturen en instanties praten over de toekomst van deze vorm van onderwijs.

Het platform is een initiatief van ouders die vanuit hun ervaring vinden dat het noodzakelijk is dat deze vorm van onderwijs in de regio behouden blijft.

De avond is bedoeld om u van informatie te voorzien en met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.  U bent van harte welkom op maandag 9 december, Locatie OBS West, Jan de Geusrede 39 e/g, 2901 CN Capelle aan den IJssel. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur

De toegang is gratis, wel graag van te voren aanmelden op: HBouderplatfom@gmail.com