BEREKENING TOP-KLASSEN
Effectief koppelen!

TOP-klassen koppelen aan een school met PlUS-groepen heeft het voordeel dat er zo een expertisecentrum ontstaat. Uitwisseling en vervanging van gekwalificeerd personeel wordt mogelijk.

Berekeningsmodel TOP-klassen. Exacte bedragen afhankelijk van o.a. lesurentabel en GPL bestuur.
(Gebruik daarvoor bijlage 14)

Uitgangspunt: bestuursomvang 3500 leerlingen.

16% van de leerlingen (560 lln.) zijn meer- (13,5%=472 lln.) of hoogbegaafd (2,5%=88 lln).

Binnen een bestuur zouden 88 leerlingen in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in een TOP-klas. Elke TOP-klas wordt fulltime geformeerd.

Deze TOP-klassen worden naar leeftijd samengesteld. Deze groepen worden ondergebracht bij een van de scholen waaraan ook PLUS-groepen zijn gekoppeld:

·         Groepen huisvesten in vaste school en begeleiden door vaste TOP-leerkrachten. Op niveau van 3500 leerlingen zijn dan ca. 4,1097 fte TOPleerkrachten nodig voor gehele bestuur. Binnen dit bestuur kunnen TOP-klassen 1-3, 3-4, 5-6, 7-8 worden geformeerd

Berekening bovenschoolse financiering:

1 bestuur, 4 TOP-klassen

Elke TOP-klas fulltime groepsleerkracht. Afhankelijk van de exacte lessentabel bijv.:
2x 23 lesuur en 2x 25,75 lesuur = wtf 4,1097 of
4x 24 lesuur = wtf 4,0464

Deze hoeven slechts deels bovenschools worden gefinancierd, immers deze leerlingen ontvangen ook reguliere financiering. Bij een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren zal ca.45% worden gefinancierd als onderbouwleerling en 55% als bovenbouwleerling. (TOP-leerlingen zijn relatief jonger)

Voor de bovenbouwleerlingen zal een klein stuk aanvullende financiering nodig zijn (afhankelijk van de schoolgrootte). Dit komt ongeveer neer op 15%-20% GPL van elke bovenbouwgroep

GPL 57000*15%*2 =€17100/3500 = €4,89 (=wtf 0.000086) p.ll
GPL 57000*20%*2 =€22800/3500 = €6,51 (=wtf 0.000114) p.ll

Het inzetten van de prestatiebox “excellentiegelden” kan de kosten van de TOP-klassen verlagen.


Alle berekeningen zijn gebaseerd op een GPL van €57000


Mogelijk lesrooster:

Ma, di, do: 8.30–12.15 & 13.00–15.00

Wo & vr.: 8.30–12.15


Voorbeeldschool
(300 leerlingen):

Afdracht wtf 0.000086*300
=wtf 0.0258

0.0258*57000= €1471 (minimaal)

Afdracht wtf 0.000114*300
=wtf 0.0342

0.0342*57000= €1950 (maximaal)