TOTAAL BOVENSCHOOLSE KOSTEN

Berekening totale Bovenschoolse Personeelskosten (Zie ook bijlage 3 en 4)

4x TOP-klassen (fulltime)
21x PLUS-groep (21 dagdelen)

Minimaal:                                      totaal SWV                                       per leerling SWV
Kosten 4x TOP-klassen                   wtf 0,3000           = €       17.100,-     = €    4,89       wtf 0,000086
Kosten 21x PLUS-groepen               wtf 2,6556           = €     151.369,-     = €   43,25       wtf 0,000758

                                                    wtf 2,9556          = €    168.469,-    = €  48,14      wtf 0,000844

Maximaal:
Kosten 4x TOP-klassen                   wtf 0,4000           = €       22.800,-     = €    6,52        wtf 0,000114
Kosten 24x PLUS-groepen               wtf 3,0348           = €     172.984,-     = €   49,43        wtf 0,000867 

                                                    wtf 3,4348          = €    195.784,-    = €  55,95       wtf 0,000981

 

Berekening totale Bovenschoolse Materiaalkosten (Zie ook bijlage 5)

4x TOP-klassen (fulltime – op een locatie)
21x plusgroep (21 dagdelen – verspreid over 3 clusters/locaties) 

Minimaal:                                           totaal SWV                             per leerling SWV
Kosten 4x TOP-klassen                       = €         6739,20                   = €               1,93
Kosten 3x PLUS-groepen                     = €         2225,85                   = €               0,64

                                                        = €        8965,05                  = €              2,57

Verwachte ontvangst prestatiebox 2012 “excellentie” 3500*€7.10 = €24850,-
Verwachte ontvangst prestatiebox 2013 e.v. “excellentie” 3500*€10.61 = €37135,-