BEREKENING PLUS-GROEPEN

Uitgangspunt: bestuursomvang 3500 leerlingen.

16% van de leerlingen (560 lln.) zijn meer- (13,5%=472 lln) of hoogbegaafd (2,5%=88 lln).

Binnen de besturenomvang zouden 472 leerlingen in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in een plusgroep. Elke plusgroep wordt 1 dagdeel per week geformeerd.

Deze plusgroepen worden naar leeftijd geformeerd. Afhankelijk van spreiding, omvang van de reguliere scholen, mogelijkheden huisvesting, e.d. kunnen verschillende keuzes worden gemaakt:

A.    Groepen huisvesten in vaste scholen en begeleiden door vaste plusleerkrachten. Op niveau van 3500 leerlingen zijn dan 2,7 fte plusleerkrachten nodig voor 3 clusters van plusgroepen. Binnen elke plusgroepencluster kunnen plusgroepen 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 worden geformeerd binnen relatief grotere clusters.
Elk cluster heeft een omvang van ca. 3500/3 = 1167 leerlingen
B.    Groepen huisvesten in vaste scholen en begeleiden door vaste plusleerkrachten. Op niveau van 3500 leerlingen zijn dan 3 fte plusleerkrachten nodig voor 6 clusters van plusgroepen. Binnen elke plusgroepencluster kunnen plusgroepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 worden geformeerd binnen relatief kleinere clusters.
Elk cluster heeft een omvang van ca. 3500/6 = 583 leerlingen

C.    Groepen huisvesten in de verschillende clusterscholen, op basis van de vraag van de betreffende scholen. Plusleerkrachten zijn “reizende leerkrachten”.

Berekening bovenschoolse financiering:

Ad A.

3 clusters, elk 7 plusgroepen
Elke plusgroep 1 dagdeel van 3 uur (let op verschuiving lestijden ivm ochtend-/middagfactor)

Per cluster 7x3 lesuur = 21 lesuur formatie nodig = wtf 0.8852

Totaal 3 clusters = 3x0.8852= wtf 2.6556
o.b.v. GPL €57000x2.6556 = €151.369
Omrekening per leerling SWV: 151369/3500 = €43,25 / 57000
= wtf 0.000759

Ad B.

6 clusters, elk 4 plusgroepen
Elke plusgroep 1 dagdeel van 3 uur (let op verschuiving lestijden ivm ochtend-/middagfactor)

Per cluster 4x3 lesuur = 12 lesuur formatie nodig = wtf 0.5058

Totaal 6 clusters = 6x0.5058 = wtf 3.0348
o.b.v. GPL €57000x3.0348 = €172.984
Omrekening per leerling SWV: 172984/3500 = €49,42 / 57000
= wtf 0.000867

Ad C.

Vergelijkbaar met A en/of B, maar nu is sprake van “reizende leerkrachten”, die afhankelijk van de herkomst van de populatie, de plusklas op wisselende scholen organiseren.

(Gebruik voor berekening bijlage 14)
Mogelijk lesrooster:

Ma, di, do: 8.30–11.30 & 13.00–16.00

Wo: 8.30–11.30


Voorbeeldschool
(300 leerlingen):

Afdracht wtf 0.000759*300
=wtf 0.2277

0.2277*57000 = €12979

Voorbeeldschool (300 leerlingen):

Afdracht wtf 0.000867*300
=wtf 0.2601
0.2601*57000= €14826