COMPETENTIELIJST LEERKRACHT
Terug naar:

Voor alle leerkrachten geldt:

1. Leerkrachten beschikken over theoretische kennis ten aanzien van het begrip hoogbegaafdheid.

2. Leerkrachten kunnen praktisch onderscheid maken tussen de termen (hoog) begaafd, (hoog) intelligent, talent en een ontwikkelingsvoorsprong.

3. Leerkrachten kunnen een observatie naar een leerling verrichten waarbij gericht gekeken wordt of en in hoeverre deze leer- en persoonlijkheidseigenschappen bij een leerling waarneembaar zijn.

TOP-leerkracht & PLUS-leerkracht:

1. De leerkracht is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
Hij heeft een verdiepende cursus gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid, voert zelfstandig alle taken uit die horen bij signalering en diagnostiek en is op de hoogte van  de verschillende begeleidingsstrategieën voor hoogbegaafde leerlingen.

2. De leerkracht is in staat om bijzondere leerlingzorg te bieden.

Hij herkent onderpresteerders, past verschillende begeleidingsstrategieën toe o.a. op gebied van werk- en leerstrategieën, sociaal-emotioneel functioneren, faalangstreductie en het stimuleren van het positief zelfbeeld. Hij reflecteert professioneel op eigen kunnen en kan wisselende begeleidingsstrategieën toepassen.

3. De leerkracht is in staat een passend handelingsplan te schrijven.

4. De leerkracht beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Hij neemt de zorg van ouders serieus, vertaalt deze zorg in een hulpvraag, informeert ouders adequaat, documenteert overgedragen informatie schriftelijk, bemiddelt in conflictsituaties.

Uit “Slim Beleid” van Eleonoor van Gerven: blz. 125 t/m 143

5.     Ervaring met hoogbegaafde kinderen, studie- of praktijkervaring

6.     Een flexibele mindset, gericht op groeien.

7.     Communicatief vaardig.

8.     Bewezen goed in klassenmanagement.

9.     Ervaring in lesgeven aan verschillende leerjaren in verschillende bouwen.

10.  Humor, kunnen relativeren en teamworker.