Jet Barendrecht


06-22816885

Jet Barendrecht is oprichter en directeur van bureau SLIMPULS, voor onderwijsadvies op het hoogste niveau.

SLIMPULS geeft cursussen over topdown leren en het ontwikkelen van schoolbeleid met betrekking tot (hoog)begaafdheid voor primair- en voortgezet onderwijs. Samen met 3 collega’s wordt de dienstverlening gecomplementeerd door de mogelijkheid van individueel leerlingadvies middels het leerlingconsult en coaching.

Jet Barendrecht is auteur van diverse artikelen over top-down denken en medeauteur van het boekje Kinderen en slim zijn, uitgeverij Kosmos.

Zij heeft een handleiding geschreven voor topdown rekenonderwijs (verkrijgbaar via haar website) en is de bedenker van de Verrijkingsmap, de organisatorische basis voor structurele inzet van verrijkingswerk binnen de groep.

Ook heeft zij meegewerkt aan het tot stand komen van de Pittige Plus Torens, een product van Creative Kids Concepts.