Johan van Hagen

Mijn eerste ervaring met begaafdenonderwijs was dat ik het als kind niet ontvangen heb. Als vader van 3 slimme kinderen heb ik van dichtbij mogen ervaren hoeveel inspanningen er vanuit het reguliere onderwijs gedaan worden om dit onderwijs te bieden en de begaafde kinderen in een vroeg stadium te herkennen. De resultaten daarvan wegen vaak niet op tegen de inspanningen.

Als ouder is me er heel wat aan gelegen dat het niveau en de continuïteit van begaafdenonderwijs wordt gewaarborgd. Ik heb tenslotte aan den lijve ondervonden hoeveel impact een verlammende omgeving kan hebben op een kind en hoe lang dit effect tot in volwassenheid kan doorwerken. Sinds 2011 schrijf ik over mijn ervaringen als hoogbegaafde en als vader. De reacties op mijn verhalen van andere hoogbegaafden en ouders van hoogbegaafde kinderen maken de ernst en de breedte van de problemen die deze kinderen én hun ouders nog dagelijks ervaren in het hedendaagse onderwijs pijnlijk duidelijk.

In mijn rol als bestuurslid van Octant, een stichting voor christelijk basisonderwijs in Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Ypenburg ben ik van dichtbij getuige van de noodzaak om op zorgvuldige wijze om te gaan met de inzet van mensen en middelen. Maar ook van het belang om te investeren in de vaardigheden van leerkrachten en schoolleiders. Dit heeft mij gesterkt in mijn persoonlijke mening dat het geld dat beschikbaar is voor scholen en besturen ook zoveel mogelijk ten gunste moet komen aan het onderwijs en onderwijsgevenden.

Als enig niet pedagogisch geschoold lid van de denktank heb ik genoten van de kennis, kunde en de passie van mijn mede denktankleden. Op mijn beurt mocht ik mijn ervaring als programma- en verandermanager inbrengen en zijn we gekomen tot een onderwijsconcept dat rust op een inhoudelijk goede basis en daarboven voldoende flexibiliteit biedt om breed geïmplementeerd te kunnen worden. Ik heb voldoende veranderingen meegemaakt om te kunnen zeggen dat het opleggen van eisen en voorwaarden alleen werkt als deze onvoorwaardelijk gedragen zijn. Al het andere biedt alleen resultaat als het past bij de cultuur en de mensen die ermee moeten werken.

Ik ben dan ook trots dat ik heb mogen meewerken aan dit concept dat alle facetten van mijn raakvlakken en bemoeienissen met het onderwijs ondersteunt. Als vader ben ik dolgelukkig met de vroege signalering en de zorgstructuur. Als bestuurder zie ik de noodzaak van de financiële haalbaarheid en de bouw van expertise binnen de scholen door specialisatie en bijscholing van leerkrachten en als verandermanager weet ik dat juist het flexibele karakter van Topplan ervoor zal zorgen dat het een lange en gezonde toekomst tegemoet gaat. Maar bovenal ben ik trots dat we erin zijn geslaagd om dit concept gratis aan te bieden aan iedereen die erin is geïnteresseerd waardoor we een eerste bijdrage leveren aan ons doel om de gelden die beschikbaar zijn voor begaafdenonderwijs ook daadwerkelijk ten gunste te laten komen aan het onderwijs aan begaafde kinderen en de scholing van de leerkrachten.