Sylvia Tas06-33704849
In 1983 heeft Sylvia haar opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk afgerond, waarbij ze zich gespecialiseerd heeft in het omgaan met moeilijk opvoedbare jongeren. Ze heeft daarna lange tijd gewerkt als leidinggevende in een gezinsvervangend tehuis. Tevens heeft ze als leidinggevende in de gezinszorg gewerkt.

Vanaf 1995 was ze lid van de oudervereniging van Pharos. In het reguliere basisschoolonderwijs liep ze tegen een muur van onbegrip op. (Haar) Slimme kinderen werden toen nog als een luxe probleem gezien, waar ze zich geen zorgen over hoefde te maken. Deze kinderen kwamen er immers vanzelf.

De expertise van Pharos en het gebrek van bekendheid over hoogbegaafdheid hebben haar doen besluiten om zelf het onderwijs in te gaan.

Sylvia Tas is in 2009 gestart als Leonardoleerkracht op Walcheren. 
Als leerkracht van hoogbegaafde kinderen merkt ze dat het een voordeel is de kennis beide opleidingen te combineren. De zoektocht voor haar eigen kinderen maakt nu dat ze als ervaringsdeskundige ouders bijzonder kan steunen.

Verder is ze blij dat ook zij zich, samen met een team van zeer betrokken mensen, vanaf het begin heeft mogen inzetten voor de ontwikkeling van het Topplan. Het doel was en is: het mogelijk maken van haalbaar en betaalbaar onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De tijd is rijp, dat hier een structurele mogelijkheid ontstaat. De wens is dat ook andere scholen met ons plan vooruit kunnen.