Truus van der Wal06-20069593

Truus van der Wal is al vijf jaar werkzaam als Leonardoleerkracht op obs. West in Capelle aan de IJssel. Zij heeft een ruime onderwijservaring in alle jaarklassen. Zij heeft veel trainingen  en cursussen gevolgd op het gebied van de zorg. Daarna heeft zij coachings en management trainingen gevolgd. Zij is o.a. werkzaam geweest als intern begeleider en als directeur. Haar passie ligt zowel bij het neerzetten van duidelijke onderwijsstructuren binnen een school, als bij het begeleiden van individuele leerlingen en het coachen van leerkrachten.

Dit werk met Hoogbegaafde kinderen fascineerde haar zozeer dat zij besloot een specialistische opleiding te volgen, naast de cursussen van de Leonardo Stichting. In 2012 studeerde zij cum laude af als Novilo Talent Begeleider.

Sindsdien is zij naast haar werk als leerkracht, lid van de Denktank Toppplan, betrokken bij HB ouderplatform IJssel en Lek en heeft ze deelgenomen aan de expert groep betreffende excellentie op het ministerie van onderwijs. Ze geeft op freelance basis begeleiding aan kinderen, ouders, leerkrachten en scholen op het gebied van Hoogbegaafdheid.

Zij is zeer betrokken bij zowel het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen als het innoveren van ons huidige onderwijs.

In januari 2014 is zij gestart met de Master opleiding Hoogbegaafdheid van Novilo.